Geschiedenis

Geschiedenis

Nederland is van oudsher een echt kaasland. Al voor het begin van de jaartelling maakte kaas een vast onderdeel uit van het menu van de bevolking. In de Middeleeuwen werd kaas ook steeds belangrijker als exportproduct, wat Nederlanders de bijnaam 'kaaskoppen' opleverde. Kaas en Nederland zijn bijna synoniem.

In 1946 is Piet van der Sterre begonnen met zijn kaashandel in het oude centrum van Bodegraven. Hij zette een keten op van gespecialiseerde kaasspeciaalzaken, waar eigen merkkazen van Van der Sterre verkocht werden. In 1960 bouwde Piet van der Sterre een nieuw kaaspakhuis, toen één van de modernste kaaspakhuizen van Nederland. Later werd ook de export naar de ons omringende landen als België en Duitsland opgestart met typisch Hollandse merken als bijvoorbeeld Boer Piet, Ouwe Jongens en Jonge Meiden. De verkoop van kaas op zowel de Nederlandse- als ook op de exportmarkten maakte een sterke groei door. In 1987 werd de groothandel Den Hollander Kaas overgenomen, vlak voordat Piet van der Sterre onverwachts in 1988 overleed. Drie toenmalige werknemers Jan Kos, Ben van der Wal en Bert Klein namen de onderneming P. van der Sterre Kaashandel over en ontstond een nieuwe situatie. Door continu te investeren in mensen, middelen en merken is de toenmalige kaashandel gegroeid tot de Vandersterre Groep, een dynamisch internationaal opererende, sterk marktgerichte organisatie.

Nog voordat Piet van der Sterre begon met zijn kaashandel werd in 1929 'De Graaff Kaas' opgericht in Enkhuizen door C. de Graaff sr. als groothandel in kaas, boter, spijsoliën en vetten. De handel bestond in die tijd voornamelijk uit het opzetten, veredelen en verhandelen van Noord-Hollandse edammers. De goederen werden afgeleverd met de handkar en bakfiets. In de zestiger jaren kwamen er drie zoons in de zaak. De eenmanszaak werd omgezet in de firma 'C. de Graaff & Zn.' Zij gingen verder met het op de kaart zetten van de Graaff Kaas. De nieuwe leiding zette de stap naar verbreding van de activiteiten. Zo begon men in de 70-er jaren kaas te verpakken voor zowel de detailhandel als voor grootverbruik. Door het inslaan van deze weg heeft de firma duidelijk gekozen voor de verpakkings-richting binnen de Nederlandse kaasgroothandel. En met succes; het bedrijf groeide uit zijn jasje en er werd uitgekeken naar een nieuwe locatie, die gevonden werd in Grootebroek.

De groei bleef gestaag doorgaan en spoedig bleek uitbreiding van de bestaande bedrijfsruimte noodzakelijk, waarmee eind 1996 werd gestart en tegelijkertijd werden diverse interne processen door robotisering grotendeels geautomatiseerd. In de negentiger jaren deed de 3e generatie 'Frank de Graaff' zijn intrede en werd de firma omgezet in De Graaff Kaas B.V. Ook werd 'Van der Deure B.V.' te Enkhuizen overgenomen in 1997, hetgeen een aanzienlijke uitbreiding van de activiteiten en daarmee een sterkere positie binnen de Nederlandse kaashandel betekende.

Na vele jaren van intensieve samenwerking tussen Vandersterre Groep en De Graaff Kaas B.V. zijn de activiteiten per 1 januari 2009 samengevoegd. Met deze samenvoeging is een krachtige partij ontstaan die afnemers kan voorzien van een compleet assortiment kaas van vers van het mes tot elke gewenste vorm van verpakt.

In hetzelfde jaar 2009 zijn ook de activiteiten van partner Schep Kaasveredeling binnen de Vandersterre Groep geïntegreerd. Het door de familie Schep opgebouwde kennis en ervaring in het veredelen van kaas (opleggen, rijpen, verpakken) is een verrijking van de activiteiten van Vandersterre. De capaciteit van de kaasopslaglocaties, die voldoen aan de meest recente kwaliteitseisen en waar de condities optimaal zijn voor de opleg van natuurkaas, biedt mogelijkheden tot uitbreiding van deze belangrijke kernactiviteit en is ondergebracht in de business unit “Vandersterre Holland”.

Ga naar boven