Kwaliteit

Kwaliteit

Vandersterre Groep hecht grote waarde aan de kwaliteit van producten en diensten. De hoogwaardige kwaliteit wordt geborgd door een gedegen en doordacht kwaliteitssysteem, dat voldoet aan de nationale en internationale eisen, getuige de certificaten voor IFS, op “higher level”; BRC, op A en B Niveau en de procescertificaten voor het veredelen en verpakken van halfharde kaas én het geconditioneerde transport van hele en verpakte kaas.

Onze merken worden wereldwijd gedistribueerd, waarvoor wij ons ook voortdurend op de hoogte houden van de in diverse landen geldende wetgeving op het gebied van voedselveiligheid en etikettering,  zodat onze producten niet alleen product-technisch maar ook qua verpakking en etikettering voldoen aan de lokale kwaliteitseisen.

Samen met kwaliteitsbewaking is ook kwaliteitsverbetering een voortdurend proces dat centraal staat binnen ons kwaliteitssysteem. De kwaliteit van processen en producten wordt continu gevolgd en - indien uit deze monitoring blijkt dat er verbeteringen mogelijk zijn - worden verbetermodellen gehanteerd om de kwaliteit op de langere termijn verder te verhogen.

Met het continu in acht nemen van deze werk- en denkwijzen staat Vandersterre Groep ook in de toekomst garant voor de beste kwaliteit.

In onderstaand overzicht kunt u de verschillende certificeringen vinden:

Vandersterre Holland 
IFS. Higher Level
BRC. Grade AA
Proces certificering deel 2
Proces certificering deel 4
SKAL gecertificeerd; biologische producten 
Weidegang gecertificeerd
Stichting Kwaliteitszorg Boerenkaas 

Vandersterre Groep Packaging
IFS. Higher Level
BRC. Grade AA
SKAL gecertificeerd; biologische producten
Weidegang gecertificeerd

Vandersterre Holland - Dienstverlening (Meerkerk)
IFS. Higher Level
BRC. Grade AA
Proces certificering deel 2 
SKAL gecertificeerd; biologische producten 
Weidegang gecertificeerd

Ga naar boven