Say Cheese to the Planet

Say Cheese to the Planet

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en duurzaamheid staan hoog op de agenda van Vandersterre Groep. Door het maken van bewuste keuzes wil Vandersterre haar bijdrage leveren aan een duurzame, betere wereld. Onder de noemer "Say cheese to the planet" geeft Vandersterre duurzaamheid vorm als onderdeel van de bedrijfsstrategie.

De huidige productie- en consumptie-patronen leggen een grote druk op het milieu. De welvaart neemt wereldwijd toe. Dit leidt tot uitputting van natuurlijke hulpbronnen, klimaatverandering, verontreiniging en verlies van biodiversiteit. De Vandersterre Groep ziet het dan ook als taak om duurzaam te produceren, consumeren en ondernemen te bevorderen. Duurzaam is hier afgeleid van het begrip duurzame ontwikkeling waarbij niet alleen rekening wordt gehouden met het hier en nu maar ook met toekomstige generaties. Zodat ieder die nu leeft een goed bestaan kan hebben, zonder dat de bronnen voor de toekomst worden uitgeput. In de organisatie is het streven dan ook een evenwicht te vinden tussen financieel economische resultaten, sociale belangen en het milieu, oftewel de drie P's profit, people, en planet. Alle drie de P's worden geoptimaliseerd, zonder de balans er tussen te verliezen.

Manieren waarmee binnen Vandersterre Groep het milieu gesteund wordt, zijn o.a.:

  • gebruik van veel glas voor meer licht = zuinig met energie
  • hergebruik van materiaal (bijvoorbeeld voor productie van de kantinestoelen zijn ruim 7.000 PET flessen gebruikt)
  • minder verpakkingsmateriaal (bijvoorbeeld gebruik van dunnere folie)
  • geen onnodig gebruik van omverpakkingen bij interne en externe logistieke bewegingen
Ga naar boven